ផលិតផល ទ្វារដែករមូរ ហេង ស្រេងហុង ជាផលិតផលដែរមានគុណភាពខ្ពស់ ស្របតាមស្ដងដា មានច្រើនប្រភេទ ច្រើនពណ៍តាមតម្រូវការ អតិថិជន

លក្ខណៈពិសេសទ្វារដែករមូរ ហេងស្រេងហុង

– មាន​ច្រេីនពណ៍​ ច្រេីនម៉ូត ប្រេី​ដេាយ​ដៃ ម៉ូទ័រ និ​តេ​ឡេបញ្ជាទាន់សម័យ

– ពេលបិទ​បេីកមិនមានស​ម្លេងលឺខ្លាំង ដល់អ្នកជិតខាង

– សន្លឹកទ្វារ មានសភាពភ្លឺ​រ​លេាង ស្អាត

– គ្រប់សន្លឹកទ្វារ រឹងមាំ មិន​ច្រេះចាប់ និង​ងាយស្រួល​ថែរក្សា

– រាល់ការផលិត និងតំ​ឡេីងធានាតាមតំរូវការ គុណភាពខ្ពស់ រហ័សទាន់ចិត្ដ ​​ និងត​ម្លៃសមរម្យ

– ផ្លាកសញ្ញាផលិតផល ហេង ស្រេង ហុង​ ទទួលស្គាល់​ដេាយក្រសួងពាណិជ្ជក​ម្ម​ នៃ ព្រះរាជាណាច​ក្រកម្ពុជា យេាងតាមលិខិត​លេខ KH 23263/06 មានផ្លាកសញ្ញា អក្សផុស ​ នៅជាប់ នឹងសន្លឹក​ជេីងទ្វារខាង​ក្រេាម។

– ផលិត​ស្របតាមបទដ្ធានអន្ដរជាតិ ISO 9001 ធានាគុណភាពខ្ពស់មិនរបក ពណ៏ ពី​ព្រេាះសន្លឹកទ្វារ សន្លឹក​ប្រអប់ គ្រប់ពណ៍ គ្រប់​ភេទសុទ្ធ​តែឆ្លងកាត់ការ បាញ់ថ្នាំចំហុយពណ៍​ដេាយម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្ដិ និងបាន​ត្រួតពិនិត្យ​ដេាយ អ្នក ឯក​ទេសថ្នាំពណ៍ អន្ដរជាតិ។

– ក្រុមហ៊ុន ហេង ស្រេងហុង ជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខ គេខាង​ផ្នែកផលិត និង​ចែក ចាយទ្វាររមូរ​ទេ​ៅតាមបណ្ដាល ខេត្ដ-ក្រុង ដែលមានអ្នកឯ​​ក​ទេសពិ​ត​ប្រាកដ ហេីយរួមផ្សំ និងបទពិ​សេាធន៍អស់រយៈពេលជាង ១០ឆ្នាំមក​ហេីយ

Project Details
  • ប្រភេទ ទ្វារដែករមូរ
  • កាលបរិច្ឆេក 01 ខែមិថិនា ឆ្នំា 2016
  • ទីកន្លែង ភ្នំពេញ
  • ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន ហេង ស្រេងហុង